Beeldenpark

Beeldenpark

Met kunstwerken van onder andere:

Edward Vandaele
Rita Craeynest
Dirk De Keyser
Jean Delcourt
Rafael Gorsen
Jozef Van Acker
Michel Janssens
Lyvie De Sutter
Chantal De Block
Irenée Duriez
Patrick Van Craenenbroeck
Hélène Jacubowitz
Marf